ZO-JDS-Velke Chlievany

Odpadové hospodárstvo

Aktuality

ZAKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE VEĽKÉ CHLIEVANY

 


Obec Veľké Chlievany

 

leží v bánoveckom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravom svahu spodnej časti potoka Inovec. Administratívne je začlenená do okresu Bánovce nad Bebravou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Od okresného mesta je obec vzdialená 3,5 km juhozápadným smerom.

Z hľadiska hierarchizacie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska (KURS 2001) je Obec Veľké Chlievany charakterizovaná ako vidiecke osídlenie v malo urbanizovanom vidieckom priestore, nachádzajúca sa v záujmovom území ťažiska osídlenia tretej úrovne – okresného mesta Bánovce n/B a hornonitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centra osídlenia Bánovce n/B, Partizánske, Prievidza, Handlová, Žiar nad Hronom, resp. ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa spájajúcej centra osídlenia Trenčín/Bánovce n/B – Topoľčany – Nitra – Nove Zámky – Komárno.
Veľké Chlievany s počtom obyvateľov 479 (k 01.01.2011) patria medzi malé vidiecke sídla do 500 obyvateľov. Obec sa rozprestiera na ploche 482 ha. Hustota obyvateľstva k 31.12.2008 bola 98,96 obyv/km2. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1276.
V okolitej sídelnej štruktúre Obce Veľké Chlievany dominuje okresné mesto Bánovce n/Bebravou. Hranice katastrálneho územia Obce Veľké Chlievany susedia s katastrom mesta Bánovce n/Bebravou (jeho mestskej časti Biskupice) a Obci Dolné Naštice, Pečeňany, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce a Dvorec.
Obec je začlenená do Združenia obcí Bánoveckom, ktoré vzniklo v roku 2003. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obci Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľútov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky a Haláčovce, ktoré sú členmi združenia v oblastiach:
Rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti -
rozvoj turistiky, cestovného ruchu, podpora drobného podnikania a služieb -
životné prostredie -
sociálna a spoločenská oblasť -
rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít -
ochrana historických a kultúrnych hodnôt -
práca s deťmi a mládežou -
publikačná činnosť -

Všeobecná charakteristika obce
Symboly obce: Erb, pečať, zástava
Kód obce: 505692
IČO: 00311260
PSČ: 95655
Telefónne smerovacie číslo: 038
Rozloha katastrálneho územia: 482 ha
Nadmorská výška v strede obce: 217 m n. m.
Počet obyvateľov k 01.01.2011: 479
Prvá písomná zmienka: rok 1276
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky

Kontakt

Obecný úrad

Veľké Chlievany 80
Veľké Chlievany
956 55

Okres: Bánovce nad Bebravou
Kraj: Trenčiansky

Kontakt
Tel: 038 / 760 23 86
Fax: 038 / 760 23 86
Mobilný telefón: 0903 399 049
Email:
obecchlievany@slovanet.sk
velkechlievany@velkechlievany.com
Členovia : 2
Článkov : 17
Počet zobrazení obsahu : 325834